Medzinárodná spoločnosť Procesorientovanej psychológie

IAPOP je medzinárodná spoločnosť združujúca na základe spoločných hodnôt, vízií a cieľov ľudí, ktorí praktizujú Procesorientovanú psychológiu, a podporujú diverzitu, kreativitu, vzťahy, výskum a zdieľanie v rámci komunity profesionálov.

Spoločnosť podporuje spoluprácu a výmenu výskumov, skúseností a myšlienok na rozvíjajúcom sa poli Procesorientovanej psychológie a jej vzťah k širokému spektru disciplín od psychoterapie a psychiatrie cez medicínu mysle a tela (mind body), riešenie konfliktov a rozvoj organizácií.

IAPOP tiež podporuje neustále vzdelávanie a výmenu skúseností medzi ľuďmi, ktorí praktizujú POP, podporuje mnohorakosť a tiež zdieľanie štandárd medzi jednotlivými tréningovými programami.

iapop.com

Comments are closed.