Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychologii Zorientowanej na Proces

IAPOP jest międzynarodowym Stowarzyszeniem praktyków Psychologii Zorientowanej na Proces, którzy podzielają wspólne wartości, wizje i cele, jak również wspierają się w swojej różnorodności, kreatywności, wzajemnych relacjach, w budowaniu atrakcyjnej oferty w zakresie badań i praktyki w ramach naszej profesjonalnej społeczności.

Stowarzyszenie popiera współpracę i udostępnianie badań, doświadczeń oraz idei w rozwijającej się dziedzinie Psychologii Zorientowanej na Proces i jej współpracę z różnymi nurtami psychoterapii, psychiatrii, medycyny umysłu-ciała oraz w zakresie rozwiązywania konfliktów i rozwoju organizacyjnego.

IAPOP wspiera również kształcenie ustawiczne, dawanie i otrzymywanie feedback-u między praktykami oraz promowanie różnorodności i  wspólnych standardów w naszych międzynarodowych programach treningowych Psychologii Zorientowanej na Proces.

iapop.com

Comments are closed.